Minggu, 05 Agustus 2012

Siapakah Nabi Seperti Musa

Ulangan 34

(10) Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel,
(11) dalam hal segala tanda dan mujizat, yang dilakukannya atas perintah TUHAN di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya,
(12) dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel.

Ulangan 18
(15) Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan.
(16) Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada TUHAN, Allahmu, di gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata: Tidak mau aku mendengar lagi suara TUHAN, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati.
(17) Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu baik;
(18) seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.
(19) Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.


Dari Ulangan 34 kita bisa melihat beberapa clue yang Tuhan berikan mengenai Nabi yang manakah yang akan dibangkitkan lagi bagi orang Israel, yang seperti Musa. sebab Elohim YHWH sudah menubuatkan kalau akan datangnya Nabi tersebut [Lihat Ulangan 18:15] dimana Elohim akan menaruh Firman-Nya kedalam Mulut-Nya [Lihat Ulangan 18:18] dan akan menghukum setiap orang yang tidak melakukan perkataan Nabi itu [Lihat Ulangan 18:19]


CLUE YANG ELOHIM YHWH BERIKAN SEBAGAI BERIKUT
-----Lihat Ulangan 34:10 dan 11

1. Nabi tersebut akan mengatakan semua yang sudah Elohim taruh didalam mulutNya dan akan mengajarkan tentang Elohim YHWH [Lihat Ulangan 18:18]
2. Nabi tersebut berbicara dengan Elohim Muka berhadapan Muka [Ulangan 34:10]
3. Nabi tersebut akan melakukan banyak sekali tanda dan Mukjizat [Ulangan 34:11] 


MUHAMAD VERSUS YESUS

1, Nabi tersebut akan mengatakan semua yang sudah Elohim taruh didalam mulutNya dan akan mengajarkan tentang Elohim YHWH [Lihat Ulangan 18:18] 

YESUS
Yesus berkata bahwa Dia berbicara firman Allah, Ia mendengar langsung dari Elohim/Elohim yang langsung taruh perkataanNya kepada Nabi itu.

Yohanes 7
(16) Jawab Yesus kepada mereka: "Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku.
(17) Barangsiapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaran-Ku ini berasal dari Elohim, entah Aku berkata-kata dari diri-Ku sendiri.
Yohanes 8
(28) Maka kata Yesus: "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku.
(29) Dan Ia, yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya."


MUHAMAD
Muhammad mendengar Quran dari Roh yang dia yakini sebagai Jibril. Muhammad mengulangi kata-kata yang telah disampaikan Jibril ini.

QS AN NAJM [53]: 2-5
kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat,

Muhammad gagal dalam memenuhi persyaratan pertama untuk menjadi nabi yang seperti Musa karena dia tidak mendengar dari langsung dari Tuhan. Bahkan, Alkitab berisi peringatan tentang malaikat mengajar pesan yang salah dan menyesatkan:

2 Korintus 11: 14 Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblispun menyamar sebagai malaikat Terang.
Galatia 1: 8 Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.


2. Nabi tersebut berbicara dengan Elohim Muka berhadapan Muka [Ulangan 34:10] 

YESUS
Yesus ada bersama-sama dengan Elohim sebelum datang ke bumi sebab Yesus adalah Firman Elohim itu sendiri. Sementara Ia di bumi, Ia berbicara dengan Elohim muka dengan muka.

Yohanes 1:(18) Tidak seorangpun yang pernah melihat Elohim; tetapi Anak Tunggal Elohim, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.

Yohanes 17:(5) Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.

Matius 17:(5) Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata: "Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia."


MUHAMMAD
Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Muhammad tidak pernah berbicara dengan Allah secara langsung. Quran seluruhnya diberikan kepadanya melalui media - roh. Apakah roh dari Allah? Jika tidak, maka kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah roh jahat yang menipu Muhammad.

PERHATIKAN setelah Musa berbicara dengan Tuhan muka dengan muka, wajahnya bersinar dengan kemuliaan Elohim. Yesus pun berubah di saat ia berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. (Keluaran 34:29, Matius 17:2). Muhammad tidak pernah berubah rupa, ia tidak pernah memancarkan kemuliaan Tuhan

Matius 17:(2) Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka; wajah-Nya bercahaya seperti matahari dan pakaian-Nya menjadi putih bersinar seperti terang.


3. Nabi tersebut akan melakukan banyak sekali tanda dan Mukjizat [Ulangan 34:11] 

YESUS
Yesus melakukan banyak sekali mukjizat.

Matius 11
(4) Yesus menjawab mereka: "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat:
(5) orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.


MUHAMMAD
Quran menunjukkan bahwa Muhammad tidak melakukan mukjizat. Bahkan orang-orang yang tidak percaya pada dia menunjukkannya bahwa Muhammad tidak memiliki mukjizat

QS AL AN'AAM [6]: 57-58
Katakanlah: "Sesungguhnya aku (berada) di atas hujah yang nyata (Al Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik. Katakanlah: "Kalau sekiranya ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang lalim. .

QS AL QASHASH [28]: 48
Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka berkata: "Mengapakah tidak diberikan kepadanya (Muhammad) seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu?". Dan bukankah mereka itu telah ingkar (juga) kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu?; mereka dahulu telah berkata: "Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu membantu". Dan mereka (juga) berkata: "Sesungguhnya Kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu'.


Kesimpulan
Jadi jelas, dari ketiga prasyarat yang digunakan untuk melihat siapakah nabi yang layak dianggap seperti Musa [Ulangan 18:18], Muhamad gugur dalam segala kategori yang diajukan kepadanya dan Yesus-lah yang memenuhi Nubuatan itu, sepertihalnya yang dinyatakan didalam Kisah Para Rasul 3


Kisah Para Rasul 3
(22) Bukankah telah dikatakan Musa: Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku: Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu.
(23) Dan akan terjadi, bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu, akan dibasmi dari umat kita.
(24) Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel, dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini.
(25) Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham: Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati.
(26) Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan Hamba-Nya dan mengutus-Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu."
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ulangan 18
15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan.

16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada TUHAN, Allahmu, di gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata: Tidak mau aku mendengar lagi suara TUHAN, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati.

17. Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu baik;

18. seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.

19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.

20. Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati

makanya acuanya harus tetap ke Ul. 18:15-20

Perhatikan kriterianya:

1 Dari Tengah-Tengahmu (Tengah-tengah 12 Suku Israel) ayat 15,18
2 dari Antara Saudara-saudaramu (12 Suku Israel) ayat 15,18
3 Seperti Aku ini (Musa) ayat 15,18
4 Pernah Diminta oleh Israel di Gunung Horeb ayat 16
5 menaruh firman-Ku dalam mulutnya ayat 18
6 mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan ayat 18

Syarat Lulus/Tidak.
No.
1. Yesus (Lulus) -- Muhammad (tidak Lulus)
2. Yesus (Lusus) -- Muhammad (Tidak Lulus)
3. Yesus (Lulus) -- Muhammd (tidak Lulus)
4. Yesus (Lulus) -- Muhammad (tidak Lulus)
5. Yesus (Lulus) -- Muhammad (tidak lulus)
6. Yesus (Lulus) -- Muhammad (?????)

Keterangan:

Syarat No.1-2, Dari Tengah-Tengahmu dan dari Antara Saudara-saudaramu. ayat 15,18

kata "dari antara saudara mereka". adalah ucapan Allah kepada Musa, lalu apakah makna dari kata "dari antara saudara mereka". itu?

Pertanyaan, siapakah nabi yang akan dibangkitkan "dari tengah-tengah" bangsa Israel, dan "dari saudara-saudara Israel"?

Musa berasal dari suku Lewi, "saudara-saudaranya" yang sedang kerja paksa itu adalah bangsa Israel, bukan hanya dari suku Lewi saja. Ayat di bawah ini lebih tegas lagi bahwa "saudara-saudara" Musa adalah seluruh bangsa Israel.

* Imamat 10:6
"Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun: 'Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berdukacita, supaya jangan kamu mati dan jangan TUHAN memurkai segenap umat ini, tetapi 'SAUDARA-SAUDARAMU', yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan TUHAN itu.'"

* Imamat 25:46
"Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik; kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas 'SAUDARA-SAUDARAMU' orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain."

* Bilangan 32:6
"Jawab Musa kepada bani Gad dan bani Ruben itu: 'Masakan 'SAUDARA-SAUDARAMU' pergi berperang dan kamu tinggal di sini?"

* Hakim-hakim 20:13
"Maka sekarang, serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel.' Tetapi bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan 'SAUDARA-SAUDARANYA', orang Israel itu."

Sebagai keturunan Yehuda, Yesus Kristus bersaudara dengan suku Lewi, tetapi tidak dapat dikatakan secara perseorangan "Yesus, saudara Lewi", melainkan secara kelompok "bani Yehuda, saudara Lewi".

Satu hal lagi, dalam konteks Ulangan 18:15 itu Musa berbicara kepada "seluruh" bangsa Israel termasuk suku Lewi, bukan hanya kepada suku Lewi saja, silakan Anda kaji ayat 4, "Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kauberikan kepadanya."

[1] Muhammad tidak berasal "dari tengah-tengah" bangsa Israel, belum terbukti pula bahwa Muhammad berasal dari keturunan Ismael. Jika seandainya Muhammad berasal dari keturunan Ismael, hal itu pun tidak memenuhi syarat karena Ismael bukan "dari tengah-tengah" bangsa Israel.

[2] Muhammad tidak berasal "dari saudara-saudara Israel". Jika seandainya Muhammad berasal dari Ismael, Ismael bukan "saudara" Israel. Saudara kandung Israel (Yakub) adalah Esau, Ismael adalah "paman" Israel. Bangsa Edom keturunan Esau yang notabene adalah saudara kandung Israel pun tidak lazim disebut sebagai "saudara" Israel. (karena latar belakang peperangan diantara mereka ketika Israel minta ijin melintasi daerah Edom)

Berikut adalah tiga cara yang berbeda 'saudara' istilah digunakan dalam Ulangan:

1) digunakan untuk berhubungan ke-12 suku bersama-sama,
2) digunakan untuk berhubungan dengan orang Lewi di antara mereka sendiri sebagai saudara, seperti di 18:07
3) digunakan untuk berhubungan bangsa Israel untuk orang Edom, seperti dalam 2:4

Syarat No.3 Seperti Aku ini (Musa) ayat 15,18.
Yesus Lulus dalam hal-hal persamaan yg unik, artinya persamaan hanya dimiliki oleh mereka berdua, bukan persamaan yg bersifat lahiriah atau manusiwi dimana bisa dipasangkn kebanyk orang.

Syarat nabi atau Tuhan jelas terpenuhi, artinya Musa adalah Nabi, Yesus juga mempunya predikat Nabi, Meskipun Musa bukan Tuhan dan Yesus adalah Tuhan tetapi yg dituntut itu adalah syarat nabinya.

Misalkan syarat masuk ke kelompok A harus punya baju warna Merah, padahal saya punya baju warna merah dan Biru, jadi saya tetap memenuhi syarat tsb. dan saya Lulus.

Selanjutnya lihat persamaan unik antara Yesus dan Musa dibawah

Syarat No. 4 Pernah Diminta oleh Israel di Gunung Horeb ayat 16
Secara otomatis terpenuhi, sebab Israel hanya mungkin meminta Mesias bagi bangsa mereka sendiri.

Syarat No.5 menaruh firman-Ku dalam mulutnya ayat 18.
Sudah Pasti, Karena Isa sendiri adalah Kalimahtullah itu sendiri, jadi setiap yg keluar dari mulut Isa adalah Firman(khalimathullah) Allah sendiri (An Nisa 171, Hadits Anas bin Malik hal.72, Ali Imran 39, 45)
sedangkan Muhammad katanya hanya langsung berupa kitab alquran

Syarat No. 6 mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan ayat 18, Isa otomatis Lulus karena syarat no.5 (Isa adalah kalimahtullah/Firman itu sendiri) sudah terpenuhi, sedangkan Muhammad harus dipertanyakan lagi.


Persamaan unik Yesus dengan Musa (sambungan syarat no.3)

1. Orang Ibrani  (Kel 2:1-3,10)                           1. Orang Ibrani  (Ibr 7:14)
sekaligus memenuhi isi Ulangan 18:15-20

2. Peristiwa Pembunuhan Anak (Kel 1:16)          2. Peristiwa Pembunuhan Anak  (Mat 2:13-16)                                          

3. Disertai Mujizat (Kel 4:8)                                3. Disertai Mujizat (Yoh 6:14)

4. Diuji di Padang Gurun (Kel 13:18)                  4. Diuji di Padang Gurun (Mat 4:1)

5. Diberikan Perayaan                                       5. Menggenapi Perayaan Paskah
    Paskah & Kematian                                            dan kematian DiriNya sebagai
    Anak Sulung (Kel 12:1-14)                                 Anak Sulung (1Kor 5:7)

6. Menyebut Allah sebagai bapanya (Kel 15:2)  6. Menyebut Allah sebagai  BapaNya (Mat 11:25)

7. Mukanya pernah bercahaya  (Kel 34:28)     7. MukaNya pernahbercahaya  (Mat 17:2)           

8. Pernah berpuasa 40 hari  (Kel 34:28)          8. Pernah berpuasa 40 hari (Mat 4:2)

9. Mati fisik dan dibawa ke Sorga dari bukit      9. Mati fisik, bangkit, dan naikke Sorga dari bukit
    (Ul 32:49-50, Yud 1:9)                                       (Luk 24:46, Kis 1:9)

10. Mati ketika fisiknya masih kuat  (Ul 34:7)    10. Mati ketika fisiknya masih kuat

11. Pernah mengubah air (Kel 7:14-22)            11. Mengubah air menjadi (Yoh 4:46)

12. Memimpin  12 Suku Israel                           12. Memimpin 12 rasul.

13. Pernah dikhianati (Bil 12:1-15, Bil 16:1-50) 13. Pernah dikhianati (Mat 27:3, Mat 26:75)

14. Peristiwa Ular Tembaga  (Bil 21:4-9)            14. Ditinggikan seperti Ular Tembaga (Yoh 3:14)

15. Menurut Al~Qur’an, dari sekalian nabi yang langsung berbicara dengan Allah hanya Musa dan Isa.

Allah berfirman :”Hai Musa, sesungguhnya Aku memilih kamu dari manusia yang lain untuk membawa risalahKu dan untuk BERBICARA LANGSUNG denganKu…… (QS 7:144 ; QS 4:164)

….dan ketika Aku mengajarkan Kitab, hikmat, Taurat dan Injil kepada Engkau. (QS 5:110 terj.M.Yunus)

16.  Semasa jaman kanak-kanaknya, Musa dijaga oleh anak perempuan Fir’aun. Dan semasa kecil Isa dijaga oleh Yusuf yaitu bapa angkatnya. Tidak semua anak di dunia ini dipelihara oleh orang yang dipilih oleh Allah semasa jaman kanak-kanaknya ketika dia menghadapi ancaman.

17.  Ketika Musa telah menjadi utusan Tuhan, dia menerima kuasa dari Tuhan untuk melakukan mukjizat, seperti juga Isa yang menerima kuasa sebagai Firman yang hidup, dan menerima kuasa untuk melakukan mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit dan membangunkan orang yang telah mati.

18. Musa dan Isa pergi ke Mesir, sedangkan Muhammad tidak pernah ke Mesir. Kita baca mengenai Musa: "Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir" (Ibrani 11:27). Mengenai Isa kita baca: "Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku." (Injil Matius 2:15.)

dan masih banyak lagi yang belum terliput lainnya.

Perbedaan Muhammad dengan Musa

1. Ayat2 Quran yang lain juga menyebutkan bahwa Muhammad adalah seorang yang bodoh (umi), yang tidak bisa baca dan tulis. QS 7:157, QS 62:2

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. (QS 7:157)

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,….(QS 62:2)

Sedangkan Musa adalah orang terpelajar

2. Muhammad tidak pernah melakukan Mujijat Musa Sarat dengan Mujijat

3. Muhammad mengawini anak umur 9 taon, Musa tidak mengawini anak umur 9 taon

4. Muhammad dari Arab, Musa dari Israel

5. Muhammad tidak memiliki ibu kandung sampai besarnya sedangkan Musa memiliki ibu kandung sampai besarnya

6. Muhammad tidak pernah dari Mesir sedangkan Musa pernah dari mesir

7. Muhammad pernah dari Arab sedangkan Musa tidak pernah menginjak Arab

8. Muhammad hanya berperang untuk/antara sesama orang Arab, Musa berperang untuk membawa bangsanya keluar dari perbudakan(Kel, Im, Bil, Ul, Yos)

9. Muhammad hanya layak menerima Firman melalui malaikat di gua hira sedangkn Musa dengan menerima tanda dan bertemu Tuhan langsung bertatapn Muka di Gunung Sinai.

10. Muhammad mati dalam keadaan Lemah (diracun), Musa mati dalam keadaan masih kuat,

11. Muhammad dikuburan dan Jasabnya di ketahui sedangkan Musa kuburan dan Jasabnya tidak diketahui

dan masih banyak lagi yg belum terlisting

Kemudian adakah klaim dalam Alquran bahwa Muhammad pernah disebutkan oleh Musa sebagai sosok yang seperti Musa? bagaimana mungkin sosok yg dinubuatkan tidak dicatat dalam Alquran? sehingga bisa melupakan hal-hal pengakuan penting ini?

semantara dalam Perjanjian Baru mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah nabi yg dinubuatkan oleh Musa  (Kis 3:22).

kalau tidak ada, bagaimana mungkin hal ini tidak dicatatkan oleh Allah SWT tsb di Kitab yg diklaim lengkap tsb?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar