Kamis, 14 Maret 2013

PERBANDINGAN MUHAMAD, MUSA DAN ISA ALMASIH

Perhatikan Carita di bawah ini Untuk Teliti Perbandingan dan Perbedaan yang Kentara Di antara Sayyidina Musa dan Muhammad, dan Sebaliknya, Kemiripan yang Jelas di antara Sayiddina Isa Al-Masih dengan Sayyidina Musa

• Zaman Kanak-kanak Sebelum Menjadi Baligh

1. Sayyidina Musa
“Pembesaran baginda serba lengkap, stabil lagi mewah. Musa dibesarkan di dalam Istana Firaun Mesir. Segala keperluannya mencukupi (Keluaran 2:1-9) Baginda telah dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri” (Keluaran 2: 6-9).
2. Sayyidina Isa Al-Masih
“Pembesaran Baginda cukup stabil dan serba lengkap dalam keadaan rumahtangga yang damai sejahtera. Dia JUGA dibesarkan oleh ibu kandungNya sendiri.” (Matius 2:11, 2:19-21).
3. Muhammad
“Pembesaran beliau dalam keadaan serba berkurangan. Dia tiada berbapa bila dilahir, dan penjaganya bertukar tangan daripada datuknya ke pakciknya setelah kematian ibunya (dia yatim piatu). Dia TIDAK dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri.” (Sirat Rasulullah 73-79).

• Pendidikan dan Pembelarajan Mereka

1. Sayyidina Musa
“Musa telah menjadi Putera kepada Puteri Firaun. Puteri inilah yang menamakan baginda ‘Musa’ (Keluaran 2 ayat 10). Musa telah diberi pendidikan yang cukup tinggi dan istimewa sebagai seorang Putera dalam Istana Firaun” (Kisah Rasul-rasul 7: 22).
2. Sayyidina Isa Al-Masih
“Isa Al-Masih telah dididik sebagai seorang Yahudi yang alim dalam akidah Taurat dan pengajarannya. Bila Baginda meningkat umur hanya 12 tahun, Isa Al-Masih sudah pun memiliki pengetahuan Taurat yang sangat mantap lagi amat mengagumi “(Lukas 2: 41-50)
3. Muhammad
“Muhammad dianggap sebagai Nabi yang Ummi dalam dunia Islam. Menurut tradisi Islam sendiri, beliau buta huruf dan dia TIDAK berpelajaran dan juga tidak berpendidikan. Ini adalah satu PERBEDAAN yang jelas ketara dan penting dengan Nabi Musa.”

• Perbuatan Keajaiban & Mukjizat–mukjizat Hebat yang menjadi Tanda-tanda Nyata semasa pelayanan masing-masing

1. Sayyidina Musa
“Musa telah melakukan banyak mukjizat-mukjizat di khalayak ramai dengan pertolongan Allah, dan ini telah menjadi tanda-tanda yang nyata kepada Firaun. Akhirnya dia membenarkan umat Yahudi keluar daripada negeri Mesir. “ (Keluaran 5:1-12, Keluaran 9,10,11,12,13,14), (Surah 7: 122-128, 14: 5,6, 17: 101).
2. Sayyidina Isa Al-Masih
Isa Al-Masih juga telah melakukan banyak sekali keajaiban dan mukjizat-mukjizat hebat di depan khalayak ramai di muka umum. Seperti menghidupkan orang-orang yang sudah mati, menyembuhkan sakit penyakit mereka yang berpenyakit, memberi makanan dan minuman yang mencukupi kepada orangramai dan juga mengampuni dosa-dosa mereka yang ingkar kepada Allah. (Matius 8:1-17, Lukas 11:14-23,8:40-56) (Surah 3: 49, dll).
3. Muhammad
Muhammad, nabi Islam TIDAK melakukan satu pun keajaiban atau mukjizat di depan orang ramai. Bila di cabar orang ramai bagi satu mukjizat, dia tidak melakukannya, cuma kata Quranlah ‘peringatan’nya. (Surah 28:48-49, 29:50-51).
Ini SATU LAGI PERBEDAAN yang jelas dengan Musa.

• Perhubungan Mereka dengan Negeri Mesir

1. Sayyidina Musa
Musa telah tinggal di negeri Mesir selama 40 tahun yang pertama hayatnya dan juga Musa membesar di dalam Istana Firaun. Sesudah itu baginda telah berhijrah keluar dari Mesir, bersama-sama dengan saudara2 seumatnya sesuai dengan sabda dan perintah Allah. (Keluaran 12, 13,14 15).
Firaun Mesir, seorang pemerintah, telah mencuba membunuh Musa sesudah memusuhinya di zaman itu. (Keluaran 1:15-2:10).
2. Sayyidina Isa Al-Masih
Al-Masih Isa bersama-sama dengan keluarga Baginda juga telah tinggal di negeri Mesir dengan kehendak Allah (Mat.2:13). Selepas itu, Baginda bersama-sama dengan saudara-mara Baginda telah berhijrah kembali ke tempat asal mereka di Israel, sesuai dengan sabda dan nubuat Allah dalam Hosea 11:1 (Mat.2:13-23). Raja Herod, pemerintah sezaman dengan Isa al-Masih juga telah mencuba membunuh Baginda di waktu itu. (Matius 2).
3. Muhammad
Muhammad tidak ada perhubungan yang penting atau istimewa dengan negeri Mesir. Muhammad TIDAK pernah lari ke Mesir untuk selamatkan diri daripada musuh-musuhnya! Lagi satu perbedaan yang sangat jelas di antara Muhammad DAN kedua-dua Musa dan Isa Al-Masih.

• Makam dan Tempat Bersemadi Mereka

1. Sayyidina Musa
Sehingga pada hari ini, tidak sesiapa pun yang tahu di mana letaknya Makam dan tempat pengkebumian Musa. Dia wafat di atas Gunung Nebo, tetapi tempat pengkebumian baginda di sana tidak dapat dicari atau ditemui, sesuai dengan firman dan sabda Allah. (Ulangan 34:1-5, Ulangan 34: 6).
2. Sayyidina Isa Al-Masih
Orang ramai cuba mengagak lokasi Makam Isa Al-Masih. Tetapi terkaan mereka belum pasti lagi, kerana tidak ada bahan-bahan ketinggalan Isa A.M. di sana! Sesudah wafat, Baginda telah bangkit dari kematian 3 hari kemudian dan kembali ke alam Jannah. Ini pula adalah sesuai dengan sabda firman Allah dari Nabi Yesaya. (Lukas 23-24,Yesaya 53: 9-12).
3. Muhammad
Seluruh dunia tahu di mana letaknya Makam Muhammad. Beribu-ribu orang menziarahi makamnya di Kota Madinah tiap-tiap tahun.
Lagi SATU BUKTI jelas ketidak-miripan Muhammad dengan Nabi Musa.

• Pertalian Darah Di Antara Mereka

1. Sayyidina Musa
Nabi Musa berasal daripada suku kaum LEVI, salah satu daripada dua-belas suku sanak saudara Nabi Yakub dalam Bani Israel. (Keluaran 2 : 1-2).
2. Sayyidina Isa Almasih
Isa Al-Masih berasal daripada suku kaum JUDAH, salah satu daripada dua-belas suku sanak saudara Nabi Yakub dalam Bani Israel. (Matius 1 : 1-2). Jadi, Isa adalah saudara secara langsung dengan Musa melalui pertalian darah daging mereka.
3. Muhammad
Muhammad bin Abdullah berasal daripada suku Banu Hashim dari kaum Quraish. Mereka adalah satu bangsa Arab yang berpindah-randah (badui) di tanah Hijaz. Jelas sekali, Muhammad bukanlah saudara kepada Nabi Yakub atau pun Musa secara langsung.

Sudah amat jelaslah, dengan semua perbandingan ini, kita dapat melihat betapa ketara bezanya Nabi Muhammad daripada Nabi Musa. Ini sesungguhnya membuktikan umat Islam yang cuba mencari kemiripan antara Musa dan Muhammad hanya melakukannya kerana mereka sudah terdesak untuk mengesahkan ‘kerasulan’ nabi Muhammad konon, melalui rujukan-rujukan dari Kitab Taurat. Jadi, di manakah ‘pengesahan’ dan kemiripan itu ? LANGSUNG TIDAK ADA SAMA SEKALI!

Jadi siapakah yang dirujuki oleh nubuat di dalam Kitab Taurat itu:
“Seorang Nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudara kamu, sama seperti aku (yakni NABI MUSA), akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan..seorang Nabi akan Ku bangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka; seperti engkau (Nabi Musa) ini; Aku akan menaruh firman-ku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang Ku perintahkan kepadanya.” Ulangan 18: 15, 18

Jelas sekali dia bukanlah Muhammad! Oleh kerana dia bukan dari salah satu daripada dua belas suku saudara Bani Israel. Inilah nama-nama dua-belas suku sanak-saudara Bani Israel, yakni mengikut 12 anak lelaki Yakub :
“Reuben, Simeon, LEVI, Issachar, JUDAH, Zebulun, Yusuf, Benyamin, Dan, Naphtali, Gad dan Asyer” Kejadian 35: 23-26
Sebaliknya pula, Isa Al-Masih itu adalah dari suku JUDAH (Matius 1: 1-2) yaitu saudara dengan LEVI, dan Levi adalah leluhur kepada Nabi Musa (lihat Carta di atas). Jadi, jelaslah Sayyidina Isa al-Masih adalah saudara kepada Nabi Musa kerana pertalian mereka sesama sendiri melalui dua-belas Suku Bani Israel!
Sebaliknya, Muhammad bukanlah dari keturunan salah satu pun daripada dua-belas suku Bani Israel itu. Dia adalah seorang non-Jew atau non-Yahudi. Oleh itu beliau tidak layak sekalipun berhak tuntut pertalian saudara dengan Nabi Musa!

Sayidina Isa al-Masih, sebaliknya, telah berkata bahawa semua nubuat di dalam Taurat, Zabur dan Tulisan-tulisan Nabi merujuk kepada Baginda sendiri, dan TIDAK kepada mana-mana orang lain.
“Isa berkata kepada mereka: ‘Inilah perkataan-Ku, yang telah Ku katakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahawa HARUS DIGENAPI SEMUA YANG ADA TERTULIS TENTANG AKU (YAITU ISA) dalam Kitab Taurat Musa, dan Kitab nabi-nabi dan Kitab Zabur. Lalu Isa membuka fikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci.
Kata-Nya kepada mereka :
“Ada tertulis demikian: Al-Masih harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang pertaubatan dan pengampunan dosa harus disampaikan KEPADA SEGALA BANGSA, mulai dari Yerusalam. Kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini.” Lukas 24 ayat 44 - 48

Para Hawariyyun dan pengikut-pengikut Al-Masih Isa pun telah menyahut perintah Baginda dengan sebulat hati dan segenap jiwa mereka. Mereka telah benar-benar menyadari SIAPAKAH itu yang telah Allah janjikan melalui Nubuat Musa itu dalam Ulangan 18, serta apakah PERANANNYA AL-MASIH ITU. Adakah mereka pernah menunggu dan berharap kedatangan kononnya satu lagi rasul yang akan datang selepas Isa Al-Masih bernama ‘Muhammad’? Tidak sama sekali. Kerana sejak permulaan dan dari awal-awal lagi, Isa Al-Masih tidak pernah mengajari mereka tentang teori itu! Lebih-lebih lagi, BAGI SEMUA para Hawariyyun dan murid-murid Sayyidina Isa, nubuat agung dari Kitab Taurat itu yakni dari Ulangan 18: 15 dan 18 itu, DENGAN LAZIMNYA MEREKA TELAH MERUJUKKAN NUBUAT INI KEPADA ISA AL-MASIH dan TIDAK PERNAH kepada mana-mana individu lain.

Kajilah kata-kata khutbah Hawariyyun Shamoun Petrus yang diucapkannya di Serambi Sulaiman dalam Baitullah, Yerusalem, sesudah Kebangkitan rabbinya Al-Masih Isa kembali ke alam jannah :
“Bukankah telah dikatakan Musa sesungguhnya kepada nenek moyang kita, ‘Allah Tuhanmu akan membangkitkan untukmu seorang Nabi sepertiku Dari kalangan saudara-saudaramu. Dengarlah segala kata-Nya kepadamu dalam semua hal. Setiap jiwa yang tidak mendengar kata Nabi itu akan dibinasakan sama sekali dari kalangan kaumnya.’ Ya, semua nabi, dari Samuel dan selepasnya, semua yang telah bersuara, juga telah bernubuat tentang zaman ini. Kamu adalah anak cucu nabi-nabi itu, dan waris perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang kita melalui firman-Nya kepada Ibrahim, ‘Dalam benihmu (Ibrahim) semua kaum di dunia akan diberkati.’ Pertama sekali kepada kamu, Tuhan telah membangkitkan Al-Masih-Nya, Sayyidina Isa, dan menghantar-Nya untuk memberkatimu dengan memalingkan kamu sekalian daripada segala kejahatanmu.” Kisah Rasul-Rasul 3 : 22 - 26
Demikianlah bunyinya khutbah Petrus kepada saudara-maranya umat Yahudi di Baitullah di BaitulMaqddis. Petikan beliau dari Kitab Taurat Musa adalah dari Ulangan 18 : 15 dan 18. Rujukannya nubuat ini tidak lain dan tidak bukan dirujukkan Petrus kepada satu-satunya Rabbinya yakni Isa Al-Masih.

Rasul Petrus bukanlah seorang sahaja yang telah merujuk kepada nubuat ini! Seorang lagi dari para hawariyyun Al-Masih Isa – Stephanus, juga telah memetik daripada nubuat yang SAMA dari Ulangan 18. Kata-kata beliau telah termaktub di dalam Kitab Suci Injil seperti berikut:
Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir setelah melakukan pelbagai mukjizat dan keajaiban di Mesir, di Laut Merah dan kemudian di tanah belantara selama empat puluh tahun. Musa inilah yang berkata kepada bangsa Israel, ‘Allah akan mengutus seorang Nabi kepadamu, Sebagaimana Dia telah mengutuskan dari kalangan bangsamu. Dengarlah kata-Nya.’ Musa inilah yang bersama-sama bangsa Israel berhimpun di tanah belantara. Dia di sana berserta nenek moyang kita dan malaikat yang berkata-kata kepadanya di Gunung Sinai. Dialah yang menerima firman hidup, untuk disampaikan kepada kita. Kisah Para Rasul 7 : 36 – 38
Petikan di atas adalah sebahagian daripada ucapan pembelaan diri Stephanus apabila beliau telah dituduh oleh Imam Besar agama Yahudi yang mendakwakan pengikut-pengikut Isa Al-Masih dan menuduh bahawa Isa Al-Masih itu “Akan merubahkan tempat suci di Yerusalem dan mengubah adat istiadat orang-orang Yahudi” (Kisah Para Rasul 6 : 14-15).

Sesudah memberi ucapan pembelaannya di depan majelis agama dan Imam-imam besar Yahudi, Stephanus telah menyempurnakan kesaksiannya kepada Rabbinya Isa, dengan mengorbankan nyawa beliau sebagai syahid pertama dalam agama Kristian.

Nah, sudah menjadi amat jelaslah umat Kristian dan Yahudi sudah pun tahu tentang nubuat Ulangan 18:15 dan 18 itu. Dan semua murid-murid Al-Masih Isa sudah mengakui dan mengisytiharkan bahawa Isa Al-Masihlah yang sewajarnya disebut-sebutkan dan yang dinubuatkan di dalam nubuat Ulangan 18 : 15 dan 18 itu lebih daripada LIMA ABAD SEBELUM TIMBULNYA Muhammad nabi Islam.
Umat Kristian sudah pun kenal, tahu dan mengakui SIAPAKAH NABI YANG DINUBUATKAN ITU dari Ulangan 18, dan Baginda ialah tidak lain tidak bukan Isa Al-Masih sendiri, dan hakikat ini sudah termeterai dan termaktub dalam Kitab Suci Injil lebih daripada LIMA KURUN SEBELUM MUNCULNYA dan lahirnya Muhammad bin Abdullah, sebagaimana betapa jelas Carta Perbandingan di atas sudah memaparkan!

Hanya segelintir umat Muslim yang sudah terdesak, dan masih sanggup menyalah-tafsirkan Nas firman Allah dari Ulangan 18 ini dan cuba merujukinya kepada Muhammad nabi Islam. Tetapi sudah terbuktilah tindakan terdesak mereka itu adalah (i) suatu salah tafsiran yang ketara dan (ii) juga amat buta kepada fakta-fakta sejarah serta (iii) tidak sekali pun memihak kepada Kebenaran !

Selain daripada itu, umat Kristian keberatan untuk menerima Muhammad sebagai seorang ‘rasul’ kerana Sayyidina Isa Al-Masih tidak pernah bernubuat tentangnya atau mengajarinya! Jika Baginda ada mengajari tentang Muhammad, orang Nasrani Kristian akan datang beramai-ramai dan mempercayai ajaran Muhammad secara sukarela. Tetapi, kepada SEMUA PARA Sahabat Sayyidina Isa, Murid-murid, para pengikutnya DAN Para Hawariyyun sendiri teori ini amatlah JANGGAL KEPADA MEREKA SEMUA, dan tuntutan ini yang hanya timbul lebih daripada LIMA KURUN -YAITU LEBIH 600 tahun KEMUDIAN; adalah suatu penyelewengan yang tidak dapat masuk akal langsung bagi semua pengikut-pengikut Isa al-Masih yang tidak pernah mengajari teori itu sekalipun PADA ZAMAN BAGINDA! Dan Musa dan Kitab Taurat yang sejati juga tidak bernubuat tentang kedatangan Muhammad. Jikalau ada, umat Yahudi akan berduyun-duyun memeluk ajaran yang dipelopori Muhammad.

Tetapi apa yang sebenarnya telah terjadi adalah sebaliknya!
Tindakan umat Kristian ini adalah bukan sesuatu yang disengajakan sahaja! Tetapi sebaliknya mereka sesungguhnya tidak mempunyai sebab-sebab yang cukup wajar dan munasabah untuk mempercayai atau pun menerima kerasulan Muhammad itu.

16 komentar:

 1. Nubuat di dalam Yesaya 42 menceritakan tentang Ahmad, 'Hamba Allah' yang akan berperang dan mebawa keadilan pada agama Allah. Dia juga akan membebaskan Arabia dari amalan penyembahan berhala. Gurun, desa-desa dan kota-kota Arabia akan memuliakan dan memuji Allah. Ini adalah apa yang terjadi sehingga ke hari ini. Seluruh Arabia memuji dan mengagungkan Allah, menyanyikan kalimat Allah setiap hari.

  Dan seterusnya kita membaca Yesaya 42:18 - 25; perihal Bani Israel akan tetap tuli dan buta karena mereka mengabaikan perintah Allah yang dibawa oleh 'Hamba Allah' ini.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Dalam Yesaya 42:1, ianya bukanlah kebetulan jika kita melihat pada penulisan אתמך (Atmc) אחמד (Ahmd). Dan kalimat sebelum אתמך (Atmc), adalah עבדי (Abedi ~ Hamba Ku). Nubuat ini tidak lain; hanya merujuk pada Ahmad, Abedallah (Ahmad, Hamba Allah).

  Istimewanya penulisan אתמך (Atmc), ia satu kalimat yang meperihalkan nubuat akan datangnya Hamba Allah serta ditulis sekali sahaja dalam Alkitab. [Apakah pena yang menulis salah menyalin atau ianya kesalahan yang disengaja?]

  Bani Israel telah menerima nubuat kedatangan Ahmad namun malang, hanya sedikit yang menerima.

  BalasHapus
 2. bapaknya para nabi itu bukan nabi MUSA tp nabi IBROHIM, aduh ma... BETTA jd tdk bernapsu baca artikel ini , keliatan BOHONGNYA

  BalasHapus
 3. Berapa BENDEL isi BUKU BUKU yang ada didalam masing masing type BIBLE ?
  .
  Jawaban tepat atas pertanyaan ini : tergantung pada BIBLE yang kamu percaya dan anda berasal dari aliran atau sekte yang mana !.
  .
  BIBLE YAHUDI : Tradisional 24 buku, dibagi menjadi Taurat (lima buku), Nabi (delapan buku), dan Tulisan-tulisan (sebelas buku). (Total 24 buku)
  .
  Alkitab Kristen dibagi menjadi dua bagian, Perjanjian LAMA dan Perjanjian BARU
  .
  BIBLE KATOLIK Roma: 73 buku. Katolik Roma Perjanjian Lama mengikuti Perjanjian Lama kuno Kristen yang disebut Septuaginta, yang mencakup semua buku sama dengan Alkitab Yahudi, ditambah tujuh lebih. Dengan demikian, Katolik Roma Perjanjian Lama memiliki 46 buku. Katolik Roma Baru Perjanjian berisi 27 kitab Perjanjian Baru sama seperti Protestan. (Total 73 buku)
  .
  BIBLE PROTESTAN Perjanjian Lama memiliki buku yang sama dengan Alkitab Yahudi, tetapi nomor dan disusun berbeda, untuk menghasilkan 39 kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru mengandung 27 kitab. (Total 66 buku)
  .
  BIBLE YUNANI / Ortodoks Timur Perjanjian Lama adalah sedikit lebih panjang dari Perjanjian Lama Katolik Roma. Perjanjian Lama Suryani sering memiliki tambahan materi dalam lampiran. Ortodoks Yunani dan Perjanjian Baru Syria memiliki 27 kitab yang sama seperti Katolik Roma dan Perjanjian Baru Protestan. (Total 78 buku)
  .
  BIBLE ETHIOPIA Ortodoks Perjanjian Lama adalah yang terpanjang di setiap cabang agama Kristen. Ortodoks Ethiopia "Canon Sempit" memiliki 27 kitab Perjanjian Baru yang sama sebagai cabang lain dari agama Kristen, tetapi Ortodoks Ethiopia "Canon luas" termasuk buku beberapa tambahan. (Total 81 buku)
  .
  BIBLE MORMON / Gereja OSZA Meski telah dikanonisasi edisi 1769 dari Alkitab BIBLE King James, Joseph Smith Jr mengatakan bahwa Kidung Agung tidak terinspirasi, dan dianggap Apokrif. Komunitas Kristus sebuah cabang dari Hari Suci Zaman gereja, telah dikanonisasi Terjemahan Joseph Smith (JST) dan telah dikeluarkan Kidung Agung / Songs. (Total 65 buku)
  .
  MORE than 50 Versions ( VERSION : is defferent number of books inside ) of the Bible in English alone (http://www.bible.ca/b-many-versions.htm ) and more than 1000 languages and dialect ( translations is transfering in other language and the translator has own choice of words to use ) of the Bible world wide, Ada LEBIH dari 50 VERSI bible dalam bahasa Inggris saja ( VERSI adalah ber BEDA ISI dan JUMLAH buku buku didalamnya ) dan di TERJEMAH kan lebih dari 1000 macam BAHASA serta DIALEK dalam dunia internasional ( TERJEMAH adalah alih ke bahasa lain dengan memakai PILIHAN KATA KATA dari si penterjemah sendiri )
  .

  BalasHapus
 4. Masuk akal dan tepat jk membandingkan musa dg yesus, sebab keduanya membawa kitab taurat dan injil sedang ibrohim tdk. Setuju dan tolong teruskan admin, sb saat yesus umur 12 tangguh dlm berdebat dg alim ulama dan sampe akhir hayat dia selalu berdebat seorang diri dan tdk mundur dg kaum yg banyak.

  BalasHapus
 5. Apa Hebatnya Yesus, Menghidupkan Orang Mati Tapi Tidak Bisa Menghidupkan Diri Sendiri

  BalasHapus
 6. Lah Tuhan kami bangkit dari kematian itukn menunjukkn bahwa Dia membangkitkn diri sendiri,

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ha ha ha...anda ni lucu
   Yg namanya mati ya mati
   Klu bisa mati berarti cuma org biasa..yg diciptakan ..
   Bukan menciptakan..
   Krn tuhan gk akan mungkin bisa mati
   Itu namanya tuhan tuhanan...

   Hapus
 7. Nabi Musa pun tak iktiraf agama Kristian dan Yahudi itu agama yang benar...Jika Nabi Musa as hidup kembali sebab Nabi Muhammad as mmg tiada susur galur dari Bani Israel Yahudi tetapi ada susur galur dari Nabi Ismail as dari Ibrahim as utk bangsa Arab .....

  BalasHapus
 8. semakin banyak menjelekan nabi kami maka semakin celakalah kalian wahai kafir

  BalasHapus
 9. BLOG INI BLOG NASRANI KAFIR YANG PENYAMPAIAN NYA ATAS DASAR ISLAM.. MUSLIM !!! JANGAN TERPENGARUH

  BalasHapus
 10. KARNA APA ? KARNA PEMBUAT BLOG INI TAHU AGAMA NYA TIDAK SEMPURNA DAN PENUH KEDUSTAAN.... AJARAN SESAT NYA SUDAH LEMAH..INGAT LAH WAHAI KAMU YANG TIDAK MAMPU MENGHADAPI KAMI (MUSLIM YANG DIBERKAHI) .. ALLAH AKAN MEMELIHARA QURAN HINGGA KIAMAT... TIDAK SEPERTI INJIL DAN YESUS MU...YANG BAHKAN ALLAHMU MEMBIARKAN NYA MAMPU Dan (MAAF) BUGIL!!! SUNGGUH HINA TUHAN MU, TUHAN YANG MATI DENGAN KEADAAN LEBIH BAIK DARI SEEKOR BANGKAI GAGAK!! ITUKAH TUHAN? MENYELAMATKAN DIRI TIDAK BISA, MAU MENEBUS DOSA.. DASAR TUHAN PAYAH TUHAN LEMAH!!!

  BalasHapus
 11. DAN INGAT!! MENGHINA ISLAM DENGAN SEPERTI INI SUNGGUH LEMAH KEKUATANMU KAFIR... KAMI TIDAK MUNGKIN PERCAYA PEMBANDINGAN DENGAN DASAR KITAB INJIL BUSUK DAN NAJISMU YANG SUNGGUH BUATAN PENDETA2 BODOH DAN NAJIS.... MEMBACA INJIL MU YANG TERPECAH2(yohanes,lukasdll) SAMA SEPERTI MEMBACA DONGENG KEMATIAN SEORANG TUHAN PALSU!! SEMARANG KAMU BENCI DAN MELAWAN ISLAM SEMAKIN KAMU DEKAT DENGAN ISLAM! KARNA ISLAM ADALAH YANG BESAR DAN TANPA KERAGUAN (PASTI ITU) DAN SEMAKIN KAMU MEMBUAT POSTINGAN BUSUK INI SEMAKIN KAMU TIDAK PERCAYA KITAB DAN AGAMAMU!! KARNA APA? KAMU TIDAK YAKIN KETER(JAGA) AN KITAB MU ATAS TUHAN MU YANG BUGIL DAN MATI MEMBUSUK ITU! KAMU SEMAKIN GELISAH DENGAN KATA2 INJIL DAN PENDETA YANG ATAS DASAR AGAMA MEMBODOHI UMAT!!! DENGAR WAHAI AHLI INJIL NAJIS!! (yang tidak Asli lagi) SADARLAH AKAN FAKTA BUKAN GREJA!! YANG NOTABENE SEKTE NYA BANYAK DAN TIDAK JELAS2..... SEKIAN BARAQALLAH.... HIDAYAH BERSAMA mu AHLI INJIL BERDALIH (ISLAM) KAMI MUSLIM HANYA TERTAWA MELIHAT KETIDAK MAMPU AN MU MELAWAN QURAN DAN RASSULULAH... Hahaaa(itu saja) JAZAKILLAH!!

  BalasHapus
 12. Bukti nyata akan murka ALLAH terhadap kaum yg telah menindas umatNya adalah Aceh. Banyak Gereja dibakar dan umatNya tertindas disana. Teriakan kesengsaraan hamba2Nya disana telah IA dengar sehingga IA menghempaskan malapetaka murkaNya mengguncang bumi serambi mekkah seperti yg telah anda saksikan sendiri. 2 tahun berturut2 dibulan desember Aceh diluluhlatakkanNya sebagai peringatan bagi orang2 yg telah memerangi umatNya. Siapa yg memerangi mereka yg percaya kepada Kristus, mereka akan berhadapan langsung denganNya Sang Maha Kuasa, Maha Perkasa Sang Pembalas kejahatan.

  BalasHapus
 13. Yg islam trima sajah lah klau muhammad itu bukan nabi bukan kah dia sndri yg brkata tidak tau mau k mana stelah dia mati kanapa anda masih mengikuti nabi yg masih ragu akan keselamatan

  BalasHapus
 14. Artikelnya kocak, Nabi Muhammad gapunya mu'jizat?

  Mu'jizat teragung Nabi Muhammad adalah Alquran dan masih banyak Mu'jizat baginda.

  https://youtu.be/wLfLVlw6yM8

  BalasHapus