Kamis, 25 Oktober 2012

Muhamad Menyebut Pengikutnya dengan Istilah "Kambing" yang dipersonifikasikan anak-anak Gelap oleh Alkitab

Muhammad menyebut pengikutnya dengan sebutan KAMBING!!!

Dari Abu Ad-Darda` dia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Tidaklah tiga orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan shalat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian (shalat) berjamaah, karena sesungguhnya srigala itu hanya akan m

enerkam kambing yang sendirian (jauh dari kawan-kawannya).” (HR. Abu Daud no. 547, An-Nasai no. 838, dan sanadnya dinyatakan hasan oleh An-Nawawi dalam Riyadh Ash-Shalihin no. 344)

Kenapa Muhammad menyebut jemaatnya sebagai KAMBING? Karna Muhammad dulunya adalah seorang pengembala KAMBING.

Hadits riwayat Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: Ketika sedang berada bersama Nabi saw di lintasan Dhahran, kami memetik buah kabats (buah pohon arak yang telah matang yaitu pohon yang kayunya biasa untuk siwak). Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Ambillah yang hitam daripadanya". Kami berkata: 'Wahai Rasulullah! Seakan-akan engkau pernah menggembalakan kambing'. Rasulullah saw bersabda: "Benar! Setiap nabi pasti pernah menggembalakan kambing". (Shahih Muslim No.3822)

Tempat DOMBA dan KAMBING

Matius 25:31-33

25:31. "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya.
25:32 Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing,
25:33 dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya.

DOMBA yang disebelah kanan :
25:34 Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.

KAMBING yang ada disebelah kiri :
25:41 Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya.

2 komentar:

  1. iya Lu sma si PAUL dan pengikutnya yang jadi KAMBIN sam BABINYA

    BalasHapus
  2. 25:21. Berarti enurut anda para malaikat akan masuk neraka?maksud anda anda lbh suci dari malaikat? Naunzubillah himinzalik,umat2 kafir selalu mengingkari perintah allah mereka merasa durinya suci sampai2 malaikatpun di perkirakan masuk neraka sedangkan dia sendiri yg begitu hina kok akan masuk surga?MIMPI!!!

    BalasHapus